Ouderwetshaken.nl streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze bezoekers en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan. Waar nodig vindt u per dienst of product een aanvullende privacyverklaring waarin meer specifiek wordt aangegeven welke gegevens worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt.

Analyse van gegevens en cookies

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zogenaamde cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analyse van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faq of op www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

Advertenties

Ouderwetshaken.nl maakt gebruik van cookies om advertenties aantrekkelijker te maken voor u als gebruiker. Adverteerders kunnen via o.a. Google AdWords advertenties uitzetten die vervolgens via ouderwetshaken.nl aan u getoond worden. Dit kunnen bijvoorbeeld advertenties zijn op basis van de content op ouderwetshaken.nl maar ook advertenties die voor u relevant kunnen zijn op basis van eerder zoek- en surfgedrag.

Google Analytics

Google Analytics is de analyse tool van Google die ouderwetshaken.nl gebruikt om vast te stellen hoe bezoekers met de website omgaan. Google Analytics kan enkele cookies gebruiken om informatie en gebruikersstatistieken te verzamelen. Het is niet mogelijk om u als bezoeker op basis van deze gegevens te identificeren.

Naast bovengenoemde kan Google Analytics ook worden gebruikt om relevantere advertenties te tonen op Google-services en het internet.

Wijzigingen

Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website bekend gemaakt.

Vragen

Voor vragen over deze verklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice (info@ouderwetshaken.nl).